Espai TReS - Territori i responsabilitat social

PROJECTE

Coordinació i organització d'una jornada de debat sobre Urbanisme i custòdia del territori

La custòdia del territori aplega un conjunt d'estratègies i instruments que pretenen implicar els propietaris i usuaris del territori en la conservació i el bon ús dels valors i els recursos naturals, culturals i paisatgístics. Per aconseguir-ho, es promouen acords i mecanismes de col·laboració contínua entre propietaris, entitats de custòdia i altres agents públics i privats.

Aquesta nova estratègia de conservació de la natura i el paisatge pot contribuir a assolir diversos objectius del planejament urbanístic. Tot i que els instruments de custòdia no s'han d'integrar obligatòriament als plans urbanístics, sí que poden facilitar el desenvolupament d'algunes de les mesures que se'n deriven, especialment les relacionades amb la conservació del territori i sobretot del sòl no urbanitzable de protecció especial.

Per facilitar la incorporació d'instruments de custòdia en el planejament urbanístic i en la gestió posterior, la Xarxa de Custòdia del Territori va elaborar, a petició del Departament de Medi Ambient i Habitatge, el document "Criteris generals sobre custòdia del territori a considerar en l'avaluació ambiental de plans urbanístics municipals", que es va presentar durant la jornada "Urbanisme i custòdia del territori", celebrada a Barcelona el 18 de desembre de 2008.

Aprofitant la presentació del document, la jornada pretenia: 1) Exposar els criteris de custòdia del territori que es poden tenir en compte durant l'elaboració i la posterior execució del planejament urbanístic; 2) Conèixer la visió de les administracions i dels professionals que intervenen en el planejament urbanístic sobre les oportunitats que ofereix la custòdia del territori als municipis; 3) Debatre les oportunitats i els reptes de futur per introduir els instruments de custòdia del territori en la planificació i gestió urbanística i, en general, en la gestió del territori local.

Des d'Espai TReS es van assumir totes les tasques de preparació i execució de la jornada de debat: preparar el programa i editar-ne els fulletons, concertar la participació dels ponents, difondre la convocatòria de l'acte i fer-se càrrec del procés d'inscripcions, rebre els participants i atendre el públic durant l'acte, redactar unes conclusions de la jornada, i recollir i difondre les ponències i les conclusions entre els assistents.

Cercar projectes

Àrees de treball
Àmbit/s temàtic/s
Client/s

Què és Espai TReS?

Espai TReS · Territori i Responsabilitat Social és un equip que dissenya i ofereix eines per implicar les institucions públiques, les entitats del tercer sector, les empreses i la ciutadania en una gestió més responsable del territori... [+]

Situació

Contacte

C. Numància 73 5è C
08029 Barcelona
info@espaitres.net
Equip

Segueix-nos a

  • Twitter
  • Linkedin
  • Espai TReS  - Notícies
© 2011-2022 Espai TReS