Espai TReS - Territori i responsabilitat social

PROJECTE

Procés participatiu de l'estratègia i de la llei de biodiversitat i patrimoni natural

Durant els darrers anys, la Generalitat de Catalunya va estar desenvolupant els treballs per elaborar una estratègia de conservació del patrimoni natural i la biodiversitat, així com una llei que posés al dia el marc legal vigent de protecció del medi natural. Aquests treballs van anar acompanyats d'un procés participatiu.

Aquest procés participatiu va consistir en una sèrie de sessions de debat, distribuïdes pel territori català, per discutir aspectes d'especial rellevància, tant de la Llei com de l'estratègia de biodiversitat. Amb aquestes sessions es pretenia donar veu als principals agents sectorials i territorials que tenien interessos i inquietuds en relació amb el medi natural, i van anar acompanyades d'un espai web amb informació sobre el procés i que permetia recollir aportacions efectuades des de la societat civil.

Espai TReS va dissenyar i executar el procés participatiu amb la finalitat de generar un debat social sobre els continguts de l'Avantprojecte de llei i l'estratègia de conservació del patrimoni natural i la biodiversitat, que aportés elements de millora per a ambdós documents. Hi van participar 89 assistents, representant 53 entitats diferents, que van fer un total de 569 aportacions durant tot el procés. 

El 29 d'abril de 2010, la Generalitat de Catalunya va sotmetre a informació pública l'Avantprojecte de llei de la biodiversitat i el patrimoni natural.

Cercar projectes

Àrees de treball
Àmbit/s temàtic/s
Client/s

Què és Espai TReS?

Espai TReS · Territori i Responsabilitat Social és un equip que dissenya i ofereix eines per implicar les institucions públiques, les entitats del tercer sector, les empreses i la ciutadania en una gestió més responsable del territori... [+]

Situació

Contacte

C. Numància 73 5è C
08029 Barcelona
info@espaitres.net
Equip

Segueix-nos a

  • Twitter
  • Linkedin
  • Espai TReS  - Notícies
© 2011-2022 Espai TReS