Espai TReS - Territori i responsabilitat social

Àmbits temàtics

Natura i biodiversitat

La conservació de la biodiversitat i dels espais naturals és indispensable per preservar la vida del nostre planeta i garantir el benestar de l'ésser humà. I tothom hi té part de responsabilitat.

Paisatge

El paisatge és el territori tal com el percep la població. Aquesta definició evidencia la importància que la societat s'involucri en la planificació i la gestió dels paisatges més preuats i dels més quotidians.

Custòdia del territori

Una de les vies més participatives per conservar la natura i el paisatge és la custòdia del territori, que implica a la propietat privada, a entitats sense ànim de lucre i a altres agents socials.

Territori i urbanisme

L'urbanisme afecta l'entorn on viuen les persones. Implicar la societat en totes les etapes de l'acció urbanística i l'ordenació del territori és imprescindible per garantir-ne la qualitat i la viabilitat.

Ecoturisme

L'ecoturisme permet conèixer els espais naturals de manera responsable i, alhora, beneficia les poblacions locals. Els ecoturistes, a més, contribueixen a conservar els indrets que visiten.

Cultura de la sostenibilitat

La cultura de la sostenibilitat aposta per instaurar un model de societat que permeti compaginar la plenitud personal i l'equilibri planetari. La gestió responsable del territori va en aquesta direcció.

Què és Espai TReS?

Espai TReS · Territori i Responsabilitat Social és un equip que dissenya i ofereix eines per implicar les institucions públiques, les entitats del tercer sector, les empreses i la ciutadania en una gestió més responsable del territori... [+]

Situació

Contacte

C. Numància 73 5è C
08029 Barcelona
info@espaitres.net
Equip

Segueix-nos a

  • Twitter
  • Linkedin
  • Espai TReS  - Notícies
© 2011-2022 Espai TReS