Espai TReS - Territori i responsabilitat social

Serveis

Àrea de Coneixement

El coneixement es genera i es transmet. Des d'Espai TReS elaborem estudis i recerques sobre els nostres àmbits de treball i, alhora, organitzem i participem en jornades, cursos i altres actes de formació per compartir i difondre la nostra expertesa.

Àrea de Comunicació

Vivim immersos en la societat de la comunicació. A Espai TReS generem continguts atractius i plantegem eines comunicatives eficaces per donar a conèixer les múltiples cares de la gestió responsable del territori i per sensibilitzar i implicar la ciutadania.

Àrea de Participació

La participació permet a la ciutadania i a altres agents socials intervenir en els assumptes d'interès públic. Des d'Espai TReS dissenyem i executem instruments per tal que la societat pugui incidir en la presa de decisions que afecten el territori.

Àrea d'Estratègia

Certes accions per afavorir la implicació ciutadana en una gestió responsable del territori requereixen d'una planificació estratègica. A Espai TReS diagnostiquem la realitat socioambiental d'un territori o d'una entitat i, a partir d'aquí, proposem estratègies i actuacions.

Què és Espai TReS?

Espai TReS · Territori i Responsabilitat Social és un equip que dissenya i ofereix eines per implicar les institucions públiques, les entitats del tercer sector, les empreses i la ciutadania en una gestió més responsable del territori... [+]

Situació

Contacte

C. Numància 73 5è C
08029 Barcelona
info@espaitres.net
Equip

Segueix-nos a

  • Twitter
  • Linkedin
  • Espai TReS  - Notícies
© 2011-2022 Espai TReS